ทำไมถึงเลือกกุลธิดา

เมื่อท่านมองหาโรงเรียนให้ลูกน้อย ท่านย่อมแสวงหาโรงเรียนที่ดี มีมาตรฐานเอาใจใส่ดูแลลูกน้อยของท่านเป็นอย่างดี การคมนาคมสะดวกสบาย สถานที่กว้างขวางปลอดภัย ไม่แออัด มีอุปกรณ์การเล่นการสอนครบถ้วนทันสมัย สิ่งเหล่านี้ท่านสามารถหาได้จาก "โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา" ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 67 ถนนกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต บนเนื้อที่เกือบ 2 ไร่ อาคารกว้างขวาง ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง สวยงามแบบเอกลักษณ์ของผู้ดี "โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา" เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของลูกน้อย  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 25,690